Kamenné parapety

Kamenné parapety dodají Vašemu domovu nejen elegantní vzhled, ale také zvýší jeho hodnotu a budou sloužit po mnoho let.

Dalším kamenným prvkem, se kterým se můžeme v domě setkat, je okenní parapet. Parapetní desky jsou vyráběny ze žul, mramorů, vápenců a pískovců ve velké barevné a tvarové škále – přímé, kosé i obloukové, s přední hranou vypuklou i vydutou, v délce 20-200 cm a šíři 7-60cm, a to v jednom kuse.

Délky větší než 200 cm se řeší vhodným spárořezem. Povrchová úprava lícních ploch interiérových parapetů ze žul a mramorů se leští nebo jemně brousí do podlesku, pro venkovní parapety se používá tryskání, hrubé broušení nebo opalování.

Parapety se osazují do maltového lože nebo do běžných stavebních lepidel. Venkovní parapet se osazuje s minimálním spádem 1 % a přesahem alespoň 3 cm před líc fasády. Na spodní ploše je okapová drážka, která zabraňuje stékání vody po fasádě. Vnitřní parapety nemusejí mít ani spád, ani okapovou drážku a přesah přes zdivo stačí 20 mm.

Vzorník materiálů pro parapety